1. Pozwiedzane.pl
  2. Wrocław
Dworzec Główny Wrocław
Autor: Kavalenkava / Źródło: pl.fotolia.com
Wrocław

Dworzec kolejowy PKP Wrocław Główny (stacja kolejowa)

Aktualizacja:

Codziennie tysiące ludzi przyjeżdżają i odjeżdżają z Dworca Głównego we Wrocławiu, nazywanego po prostu Wrocław Główny. Budynek, w którym mieści się stacja, jest ciekawym zabytkiem. To prawdziwy skarb architektury na Dolnym Śląsku, kryjący w sobie wiele tajemnic.

Historia powstania dworca

Dworzec "Wrocław Główny" wybudowano w latach 1855-1857. Inwestycja okazała się konieczna, w związku z budową linii kolejowej do Poznania i Głogowa. Dotychczas kolej we Wrocławiu obsługiwana była przez niewielki Dworzec Górnośląski. Dlatego postanowiono go zastąpić nowym, o wiele bardziej okazałym budynkiem, którego zadaniem było zapewnienie miejsca dla pomieszczeń administracyjnych kolei.

Miejscem, w którym rozpoczęto budowę, była działka położona przy kolei, kilkaset metrów na zachód od dotychczasowej stacji. Budowa trwała łącznie dwa lata, a projektantem budynku Dworca Głównego we Wrocławiu był Wilhelm Grapow, architekt królewski Kolei Górnośląskich.

Fundamentowanie rozpoczęto dokładnie 10 września 1855 roku. W 1856 roku udało się zbudować dach budynku i pokryć go blachą cynkową. 1 października 1857 roku główny dworzec Kolei Górnośląskiej i Wrocławsko-Poznańsko-Głogowskiej został ukończony, a 12 października uruchomiono na nim ruch kolejowy.

Kiedy miasto Wrocław prężnie się rozwijało, wybudowany w latach 50. XIX wieku dworzec główny okazywał się za mały. Wzrosło bowiem zapotrzebowanie na zwiększenie liczby odprawianych tu pociągów, dlatego podjęto decyzję o jego rozbudowie.

W latach 1899-1904 miała miejsce rozbudowa Dworca Głównego, zgodnie z projektem Bernarda Klüschego. Zachowano znaczną część dotychczasowej konstrukcji, ale wzniesiono też nową, w stylu łączącym elementy historyzmu i secesji. Zlikwidowano składy węgla na południu od dworca kolejowego i postawiono na ich miejsce pięć nowych peronów, które przesunięto niesymetrycznie w kierunku wschodnim i uniesiono w stosunku do otaczającego terenu o 4-5 metrów. Z kolei pierwsze cztery perony wyspowe przykryto długą halą peronową, złożoną z czterech łukowych naw. Powstała mała hala peronowa nad wschodnim odcinkiem peronów - tam były obsługiwane wagony pocztowe.

Przebudowa objęta również dotychczasową halę peronową - usunięto z niej tory i obniżono posadzkę, dzięki czemu powstał pokaźny hall rozrządowy. Pod torami dworca przeprowadzono pięć tuneli bagażowych, pasażerskich, miejskich i pocztowych. Po podsumowaniu inwestycji "Przebudowa Dworca Górnośląskiego i sąsiadującej z nim Miejskiej Kolei Łączącej" oszacowano, że pochłonęła ona nakłady ponad 8 mln marek.

Hol główny - Dworzec PKP we Wrocławiu
Autor: unguryanu / Źródło: stock.adobe.com

Generalny remont Dworca Głównego we Wrocławiu odbył się w latach 2010-2012, a wykonawcą była firma "GRUPA 5 - Architekci" z Warszawy. Modernizacja dworca była współfinansowana ze środków unijnych, z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Cały projekt pod nazwą "Odtworzenie zabytkowego historycznego kompleksu dworca Wrocław Główny z przebudową kolejowej infrastruktury technicznej" pochłonął nakłady rzędu 361,605 mln zł.

Podczas prac konserwatorskich natrafiono na cenne znaleziska, m.in. malowidła na stropie w Sali Cesarskiej, znajdującej się we wschodniej części dworca. Została ona przygotowana na przyjazd cesarza Wilhelma II z małżonką Augustą Wiktorią w 1906 roku. Znajdziemy tu zabytkową klatkę schodową i ściany pokryte malowidłami orłów cesarskich wplecionych w motywy roślinne. W Sali Secesyjnej Dworca Głównego renowacji poddano kasetonowy strop, liczący sobie 155 lat. Sądzono, że wykonano go z drewna, ale zrobiony jest z blachy cynkowej.

Dworzec we Wrocławiu współcześnie

Obecnie Wrocław Główny jest największą osobową stacją kolejową we Wrocławiu, zlokalizowaną na osiedlu Huby. Ma halę peronową, jako jeden z nielicznych w Polsce tego typu obiektów. Zaliczany jest do kategorii Premium według klasyfikacji PKP.

Rozkład jazdy PKP - Dworzec Wrocław Główny
Autor: Radoslaw Maciejewski / Źródło: pl.fotolia.com

Pasażerowie mogą korzystać z wejścia głównego na Dworzec Główny we Wrocławiu, które mieści się przy ul. Józefa Piłsudskiego. Do dworca wiodą jeszcze dwa wejścia boczne na końcach głównego hallu, prowadzące na ul. Piłsudskiego. Tylne wejście znajduje się od południa, przy ul. Suchej. Dworzec dysponuje sześcioma równoległymi peronami. Zobacz 👉 rozklad-pkp.pl

Komentarze